VÁŽENIE V RÔZNYCH PRIEMYSELNÝCH ODVETVIACH

poľnohospodárstvo

Váženie v poľnohospodárstve

Poskytnutie správneho množstva na správnom mieste
Connectivity agriculture
Durability agriculture
User friendly agriculture

Váhy v poľnohospodárskom sektore

Veľká časť predávaných poľnohospodárskych výrobkov je založená na hmotnosti. Od ovocia a zeleniny až po mäso. Niet teda pochýb o tom, že váženie zohráva kľúčovú úlohu v súčasných obchodných operáciách poľnohospodárov. Váženie je zároveň dôležitou súčasťou nových presných farmárskych technológií, ktoré sa používajú v poľnohospodárstve.

Prečo je kvalitné váženie dôležité v poľnohospodárskom sektore?

V prvom rade je v poľnohospodárskom sektore dôležité, aby sa výrobky (ovocie, zelenina, mäso) presne vážili, aby poľnohospodár získal správnu cenu za svoj výrobok. Poľnohospodár musí dôverovať použitému váhovému prístroju, aby sa uistil, že dostane správnu cenu, a preto potrebuje kvalitné váhy.  Po druhé, v drsných podmienkach v poľnohospodárstve je rozhodujúce, aby boli váhy odolné a dokázali si poradiť napríklad s prachom. Špeciálne kvalitné váhy sú navrhnuté pre túto prácu v týchto situáciách a nekazia sa. Okrem toho pri súčasných trendoch presných farmárskych technológií je kľúčové, aby sa váhy mohli prepojiť s inými poľnohospodárskymi strojmi.

Aké sú inovácie týkajúce sa váh v odvetví poľnohospodárstva?

Kľúčovým vývojom v poľnohospodárstve je ďalšie zavádzanie presných farmárskych technológií alebo inteligentného poľnohospodárstva. To znamená poskytnúť správne množstvo (hnojiva alebo pesticídov) na správnom mieste v správnom čase, aby sa znížil vstup a zvýšil sa výkon. Váženie zohráva dôležitú úlohu tým, že zabezpečuje pridanie správneho množstva, napríklad vážením, ktoré je súčasťou rozmetávačov hnojív. Váženie tiež zohráva úlohu pri analýze údajov. Keď lisy zbierajú seno, na monitorovanie hmotnosti sena v rôznych častiach poľa sa používajú vážiace zariadenia.