VÁŽENIE V RÔZNYCH PRIEMYSELNÝCH ODVETVIACH

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Váženie v odpadovom hospodárstve

Kde váženie prispieva k udržateľnejšiemu svetu
Compliance waste
Connectivity waste
Durability waste
Reliability waste

Váhy v odpadovom hospodárstve a recyklácii

Materiálové toky sú dôležitou súčasťou podnikateľských činností. Môže to byť nový materiál, ale čoraz viac je to recyklovaný materiál alebo odpad. Z ekonomických dôvodov a dôvodov udržateľnosti sa na monitorovanie procesov vážia materiály a odpad. To môže zahŕňať váženie odpadu zozbieraného z domácností alebo priemyslu.

Prečo je kvalitné váženie dôležité pri nakladaní s odpadom a recyklácii?

Tento vyzbieraný odpad sa musí odvážiť s najvyššou možnou presnosťou, aby bolo možné správne riadiť jeho recykláciu alebo zničenie (napr. spaľovanie) a fakturovať výrobcom (súkromným osobám, spoločenstvám, priemyselným odvetviam) správnu cenu a čo najlepšie ho zhodnotiť v recyklačných zariadeniach.

Základnými doplnkovými kritériami pre tieto zariadenia sú spoľahlivosť a robustnosť. Keďže často vážia toky nákladných vozidiel, akékoľvek zlyhanie by mohlo mať významné hospodárske a environmentálne dôsledky.

Aké sú inovácie týkajúce sa váhových nástrojov v odpadovom hospodárstve a recyklácii?

Hlavnou inováciou v oblasti váhových nástrojov v odpadovom hospodárstve a recyklácii je zvýšená prepojenosť. Váhy sú často spojené so zariadením a pripojené k zariadeniu (napr. čítačka čipov, kamera na identifikáciu evidenčných čísel vozidla), ktoré umožňujú spojenie hmotnosti s inými prvkami, aby sa zabezpečila úplná vysledovateľnosť procesu.

Okrem toho zberatelia odpadu vyžadujú, aby boli tieto zariadenia pripojené k systémom dohľadu, aby sa zabezpečila správa údajov v reálnom čase.