NOVINKY

Ako nájsť správneho partnera na váženie, ktorému môžete dôverovať?
Ako nájsť správneho partnera na váženie, ktorému môžete dôverovať?

Ako nájsť správneho partnera na váženie, ktorému môžete dôverovať?

V predchádzajúcich článkoch série kampaní CECIP "Váženie, ktorému môžete dôverovať" sa zdôraznila dôležitosť nájdenia správneho partnera pre kvalitné váhy a procesy. Títo partneri vám môžu pomôcť dôverovať výsledkom váženia, začleniť inovatívne technológie váženia do výrobných procesov a zaručiť, že zakúpené zariadenie je v súlade s legislatívou.   Nemusí však byť vždy jednoduché nájsť správneho partnera pre každú spoločnosť a správny partner sa môže líšiť pre rôzne spoločnosti v závislosti od viacerých faktorov.

Identifikácia potrieb a požiadaviek na vážiace zariadenie by preto bola prvým krokom.  To môže byť základom pre nájdenie partnera poskytujúceho požadovanú úroveň kvality pre spoločnosť.  Napríklad pri tejto analýze  je možné identifikovať úroveň služby, ktorá sa vyžaduje. Najmä ak sa váhy používajú v náročných podmienkach, vyžadujú pravidelné následné overenie alebo keď je váženie rozhodujúce vo výrobe, dobrý servis je nevyhnutný.

Mala by sa zvážiť aj legálna metrológia a právne predpisy týkajúce sa výrobkov. Všetky váhy musia byť v súlade s právnymi predpismi EÚ a musia mať označenie CE.  V závislosti od situácie v ktorej sa používa váha, ako napríklad obchodné transakcie, uplatňujú sa ďalšie požiadavky. Dôveryhodný dodávateľ môže o tom  poskytnúť informácie a podporiť spoločnosť pri výbere vyhovujúceho vážiaceho zariadenia.

Ďalším faktorom, ktorý je potrebné zvážiť pri identifikácii správneho partnera, je členstvo v CECIP.  CECIP, Európske združenie pre odvetvie váženia, má veľkú sieť spoločností, ktoré sú priamymi alebo nepriamymi členmi.  Tieto spoločnosti dostávajú pravidelné aktuálne informácie o novom technologickom vývoji a právnych predpisoch v oblasti metrológie.  Všeobecne platí, že členstvo v  CECIP ukazuje, že spoločnosť to so svojimi vážiacimi činnosťami myslí vážne a je jasným znakom  kvalitného dodávateľa.

Na záver chcem povedať, že pre mnohé spoločnosti je dôležité nájsť správneho partnera na váženie. Ktorý partner je ten pravý, závisí od mnohých faktorov a potrieb spoločnosti.  Pre všetky spoločnosti je však dôležité vedome sa rozhodnúť o partnerovi pre dodávku vážiacich zariadení a služieb a zistiť, či poskytuje potrebnú kvalitu a servis.

LAST NEWS

CECIP spúšťa kampaň "Svet s vážením"

CECIP spúšťa kampaň "Svet s vážením"

15 marec 2021: Od momentu, keď sa narodíme, váženie hrá…

Read More
Priemysel, ktorý si uvedomuje dôležitosť kvalitného váženia

Priemysel, ktorý si uvedomuje dôležitosť kvalitného váženia

Brusel, 20. mája 2021: CECIP - Európske združenie pre priemysel…

Read More
Nová kampaň CECIP o vážení, ktorému môžete dôverovať

Nová kampaň CECIP o vážení, ktorému môžete dôverovať

Pre všetky obchodné transakcie, výskum výrobných procesov, kde je zapojené…

Read More