O NÁS

O NÁS

CECIP je európske združenie zastupujúce vahársky priemysel

CECIP, založené v roku 1958, má dnes 14 členov. Patrí medzi ne 11 národných členských združení z: Rakúska, Českej republiky, Francúzska, Nemecka, Talianska, Holandska, Poľska, Slovenska, Španielska, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva a tri členské spoločnosti z Portugalska, Švédska a Turecka.

Vahársky priemysel prešiel v posledných desaťročiach obrovskými zmenami, pričom vo všetkých odvetviach sa zavádzajú nové technológie a techniky. Váhy v súčasnosti zohrávajú dôležitú úlohu v každom odvetví a prispievajú ku kvalite konečného výrobku a nepriamo k nášmu každodennému životu.

CECIP dnes zohráva svoju úlohu v rámci Európy a usiluje sa o to, aby sa spoločné a harmonizované normy prijali na európskej a medzinárodnej úrovni. Tieto normy a právne predpisy by mali poskytovať bezpečnosť a kvalitu spotrebiteľom aj používateľom váh. Cieľom CECIP-u je poskytnúť hodnotný príspevok na zlepšenie kvality právnych predpisov a noriem.

 

CONTACT US

  • Bluepoint Building
    Boulevard Auguste Reyers 80
    BE - 1030 Brussels

  • +32 (0)2 706 82 15
  • info@cecip.eu