NOVINKY

Právny rámec na vytvorenie dôvery pri vážení
Právny rámec na vytvorenie dôvery pri vážení

Právny rámec na vytvorenie dôvery pri vážení

V každodennom živote je nevyhnutné, aby sme mohli dôverovať váham používaným v obchodoch, továrňach a nemocniciach. Preto  je zavedený právny metrologický rámec, ktorý zaručuje kvalitu váženia. Po stáročia alebo na niektorých miestach sú dokonca tisícročné pravidlá nastavené tak, aby sa zabezpečilo, že zákazník je schopný dôverovať tomu, že označenie na váhe je správne. Inými slovami, ten jeden kilogram na displeji znamená, že odvážený výrobok je v skutočnosti jeden kilogram. V súčasnosti existuje komplexný právny rámec pozostávajúci z európskych a vnútroštátnych právnych predpisov, medzinárodných noriem (napr. odporúčania OIML) a usmernení (napr. príručky WELMEC) na ochranu používateľov a spotrebiteľov. Najmä v oblasti obchodných transakcií, lekárskych diagnóz a právnych sporov sú tieto požiadavky prísne a nemenné.

V dôsledku toho aby váhy spĺňali určité normy pri predaji a počas svojej životnosti, existujú pravidlá, ktoré zaručujú, že budú kontinuálne správne fungovať. Pre kupujúcich je dôležité kupovať váhy, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v európskych smerniciach, zvlášť ak sa používajú v špecifických situáciách, ako sú obchodné transakcie. Každý typ vážiaceho prístroja je kontrolovaný a certifikovaný nezávislým notifikovaným orgánom, aby sa zaručilo, že spĺňa zákonné požiadavky. V závislosti od použitého postupu posudzovania zhody sa vykonávajú aj audity kvality na certifikáciu výrobného procesu výrobcu.

Okrem toho sú váhy povinne pravidelne kontrolované a overované oprávnenou organizáciou alebo vládnym orgánom pri uvedení na trh a/alebo po oprave. Vnútroštátne právne predpisy stanovujú prísne požiadavky na zaručenie presnosti a spoľahlivosti váh počas ich životnosti. Vďaka tomuto zákonnému metrologickému rámcu sa používatelia môžu spoľahnúť na to, že obchodné transakcie sú spravodlivé, lekárska diagnostika je správna, lieky vyrobené podľa najvyšších noriem kvality a právo správne presadzované. Právny metrologický rámec tak chráni používateľov, podniky a zákazníkov a umožňuje svetu hladké fungovanie.

Pre podniky je povinné používať vyhovujúce vážiace zariadenia v situáciách, ako sú obchodné transakcie.  Na nájdenie vyhovujúceho zariadenia môže správny partner poskytnúť vyhovujúce váhy a poskytnúť rady o krokoch, ktoré treba prijať, aby sme zostali v súlade s predpismi.  Kampaň CECIP "Váženie, ktorému môžete dôverovať" zdôrazňuje dôležitosť dodržiavania právnych predpisov v oblasti metrológie a kľúčovú úlohu, ktorú  v tom zohráva správny partner.

LAST NEWS

CECIP spúšťa kampaň "Svet s vážením"

CECIP spúšťa kampaň "Svet s vážením"

15 marec 2021: Od momentu, keď sa narodíme, váženie hrá…

Read More
Priemysel, ktorý si uvedomuje dôležitosť kvalitného váženia

Priemysel, ktorý si uvedomuje dôležitosť kvalitného váženia

Brusel, 20. mája 2021: CECIP - Európske združenie pre priemysel…

Read More
Nová kampaň CECIP o vážení, ktorému môžete dôverovať

Nová kampaň CECIP o vážení, ktorému môžete dôverovať

Pre všetky obchodné transakcie, výskum výrobných procesov, kde je zapojené…

Read More