VÁŽENIE V RÔZNYCH PRIEMYSELNÝCH ODVETVIACH

VÝROBA POTRAVÍN

Váhy vo výrobe potravín

Spoľahlivé váhy v potravinárskom sektore zaručujú, že dostanete množstvo potravín, za ktoré zaplatíte
Cereal quality
Baking cakes

Váhy vo výrobe potravín

Každý výrobok má svoju individuálnu hmotnosť. Z dôvodu regulovanej ochrany spotrebiteľa by mal každý spotrebiteľ zaplatiť presne za hmotnosť výrobku, ktorý sa chystá kúpiť. To platí pre celú škálu potravinárskych výrobkov, ale najviac je to viditeľné pre čerstvé potravinárske výrobky.

Napríklad steak, ktorý si kúpite, kde nezáleží na tom, či ide o predbalený steak alebo steak priamo z mäsiarstva. Musíte zaplatiť cenu vypočítanú podľa hmotnosti. Nezávisle od typu mäsa, ktoré sa chystáte kúpiť, sa cena vypočíta podľa hmotnosti.

Alebo príklad baleného hrozna, ktoré si kúpite v supermarkete: Často sú balené podľa pevne stanovených hmotnostných rozsahov, ako je 250g alebo 500g. Pred príchodom týchto výrobkov do supermarketu bolo každé jednotlivé balenie kontrolované špeciálnymi automatizovanými systémami váženia a označovania, aby sa zabezpečilo, že vytlačené informácie o vážení sú správne.

Váženie je však rozhodujúce nielen pri čerstvých potravinárskych výrobkoch. Pozrite sa na balíček koláčikov na kuchynskom stole. Váha je na ňom vytlačená. To isté platí pre müsli vedľa vás alebo malé balenie mlieka do kávy. Okrem toho sa všetky vyrábajú s použitím váh, ktoré zaručujú kvalitu a konzistentnú chuť.

Prečo sú presné a spoľahlivé váhy dôležité pre potravinársky priemysel?

Presné a spoľahlivé váhy sú potrebné pre cenu, náklady a kvalitu. Na jednej strane musia byť spotrebitelia chránení. Musia byť jasné informácie o tom, koľko potravinárskeho výrobku je v obchode navážené. Zákon definuje, že ak je na balíku koláčikov deklarovaná hmotnosť 100 g, hmotnosť týchto koláčikov je takmer presne 100 g a spotrebiteľ nesmie byť oklamaný.

Na druhej strane, spracovatelia potravín sa chcú uistiť, že do supermarketu doručujú výrobky s presnou hmotnosťou a presnou cenou za hmotnosť. Ak by prepĺňali svoje balené produkty v porovnaní s hmotnosťou vytlačenou na obale, z hľadiska procesu by vyrobili stratu. Vzhľadom na váženie presnosť procesov v prostredí výroby potravín je tiež veľmi dôležitou témou. Každý gram sa počíta pre procesory.

Okrem toho podniky v priemysle predpripravených potravín investujú do vývoja najlepších receptov na svoje výrobky. Pri výrobe potravín vo väčšom meradle chcú aby mali možnosť dôverovať váham, aby zaručili rovnakú chuť a kvalitu každého výrobku. Moderné váhy umožňujú podnikom efektívne vyrábať konzistentnú kvalitu.

Aké sú inovácie týkajúce sa váh v potravinárskom priemysle?

Digitalizácia vedie k mnohým inováciám v oblasti technológie váženia. Pre automatizované priemyselné procesy umožňuje zrýchlenie procesov váženia, ako aj plnú online správu údajov a informácií o vážení. Údaje o vážení v rámci priemyselného potravinového procesu sa musia zdieľať a uchovávať počas niekoľkých výrobných krokov, až kým sa potravinársky výrobok nedodá do supermarketu. Digitalizácia umožňuje štruktúrovanú správu údajov o vážení a ukladanie údajov. Tým sa zvyšuje výkonnosť výroby a bezpečnosť výroby.