Weighing to ensure safe transport
Weighing to allow you to prepare delicious cakes
Weighing is the first thing that happens in your life

Váženie. Viac než len číslo.

Kampaň o svete s vážením

Ako by vyzeral svet bez váh? Určite nie tak, ako ho všetci poznáme. Rôzne typy váh sprevádzajú náš každodenný život bez toho, aby sme si to vždy všimli. Váhy sú základnou súčasťou lekárskeho a farmaceutického výskumu, bez ktorého by vývoj liekov nebol možný. Váhy sa používajú na dodržiavanie receptov pri výrobe potravín, takže naše potraviny majú vždy rovnakú chuť. Váhy sa používajú na zabezpečenie kvality v priemyselnej výrobe, napríklad na detekciu nekvalitných dielov so vzduchovými bublinami alebo chýbajúcich dielov vo väčších prvkoch. Váhy môžu tiež pomôcť pri počítaní komponentov - napríklad pri zabezpečení správneho počtu skrutiek v baliacej jednotke - aby procesy na nižších úrovniach prebiehali hladko. Toto je len niekoľko príkladov toho, prečo majú presné a spoľahlivé váhy taký veľký vplyv.

Európsky priemysel váženia, zastúpený združením CECIP, poskytuje a udržiava váhy, ktoré umožňujú svetu pracovať tak, ako to robí teraz. Spoločnosti od veľkých výrobcov až po malých poskytovateľov služieb neustále pracujú na tom, aby umožnili výskum, zlepšili výrobné procesy a zabezpečili spravodlivý obchod, čo pozitívne ovplyvňuje každodenný život v celej Európe.

Viac informácií o dôležitosti váženia nájdete v nasledujúcej brožúre.