VÁŽENIE V RÔZNYCH PRIEMYSELNÝCH ODVETVIACH

DOPRAVA

Váhy v odvetví dopravy

Bezpečná preprava pomocou spoľahlivých váh
Transport service
Transport reliability
Transport durability

Váhy v odvetví dopravy.

Od nákladného vozidla na ceste až po veľké kontajnery na lodiach je váženie nevyhnutnou súčasťou prepravy. Je to odvetvie, v ktorom váženie prispieva k zvýšeniu bezpečnosti, účinnosti a ochrane spotrebiteľa. Na jednej strane váženie určuje cenu, ktorú musíte zaplatiť za nadbytočné kilogramy v kufri pri nastupovaní do lietadla. Na druhej strane je potrebné zvýšiť bezpečnosť, pretože bez ohľadu na druh dopravy môže preťaženie alebo nevyvážený náklad spôsobiť problémy v leteckej, cestnej, železničnej alebo vodnej doprave. Preto sa kontajnery vážia pred naložením lodí, vlakov, člnov alebo vozidiel. Okrem toho orgány pravidelne kontrolujú vozidlá na cestách s cieľom zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky. Zároveň kontrolou preťažených vozidiel môže byť cestná infraštruktúra chránená pred škodami spôsobenými týmito vozidlami.

Prečo je  v odvetví dopravy dôležité kvalitné váženie?

Tovar a náklady, ktoré nie sú správne odvážené, môžu spôsobiť preťaženie a nevyváženosť lodí, vlakov, lietadiel alebo vozidiel. V dôsledku toho by lode mohli prísť o kontajnery, vozidlá by mohli poškodiť cestnú infraštruktúru a lietadlá nemusia byť stabilné. Čím presnejšie je váženie, tým je cesta bezpečnejšia, tým efektívnejšie je možné tieto druhy dopravy naložiť a dopravu optimalizovať. Preto je životne dôležité, aby váhy v odvetví dopravy a logistiky boli presné a spoľahlivé. V prípade podnikov cestnej dopravy presný vážiaci systém pomôže vyhnúť sa pokutám aj tým, že sa ubezpečí, že vozidlá nie sú preťažené, keď idú po ceste.

Vážiace prístroje pre odvetvie dopravy sú často začlenené do infraštruktúry, čo sťažuje ich opravu a výmenu. Pri investovaní do kvalitného vybavenia je menej pravdepodobné, že váhy bude potrebné opraviť alebo vymeniť. A keď je to potrebné, kvalitný servisný partner v tomto prípade pomôže nájsť správne riešenie.

Aké sú inovácie týkajúce sa váh v odvetví dopravy a logistiky?

Moderné váhy umožňujú rýchlejšie a presnejšie váženie tovaru a vozidiel. Systémy váženia v pohybe alebo vážiace systémy začlenené do cestnej infraštruktúry umožňujú váženie vozidiel bez zastavenia. Ušetríte tak čas, pretože vodiči už nemusia čakať. Medzi ďalšie riešenia patria vylepšené palubné riešenia váženia, ktoré dokážu ľahšie a presnejšie merať zaťaženie. Všetky tieto vylepšenia umožňujú častejšie a presnejšie váženie, čo umožňuje, aby sa dopravné systémy stali bezpečnejšími a efektívnejšími. Digitalizácia na vonkajších váhach vozidiel zvyšuje presnosť pri rýchlych zmenách teploty okolia a deteguje vlhkosť a koróziu na snímačoch skôr, ako môžu predstavovať riziko pre presné váženie.