VÁŽENIE V RÔZNYCH PRIEMYSELNÝCH ODVETVIACH

STROJÁRSTVO

Váhy v strojárskom priemysle

Dobré váženie na výrobu dobrých strojov
Accuracy mechanical engineering
Mechanical engineering speed

Váhy v strojárskom priemysle

Strojársky priemysel je jedným z kľúčových pilierov európskeho priemyslu a váženie je v tejto priemyselnej praxi nenahraditeľným procesom. Váženie nájdeme vo všetkých oblastiach strojárského výrobného procesu od ťažby surovín, prepravy materiálov a tovaru, výroby, plnenia, balenia a logistiky výrobkov.

Napríklad pri výrobe malých dielov nájdeme počítacie váhy, ktoré s veľkou presnosťou určujú počet vyrobených kusov. Veľmi často sa tieto váhy používajú aj na kontrolu úplnosti balenia, keď váha počítajúca kusy kontroluje, či krabica obsahuje všetky požadované časti. Samozrejme, tieto váhy sú tiež veľmi dôležité v procese kontroly zásob v skladoch.

Vo výrobnom procese je váženie tiež nevyhnutné na zaručenie kvality výroby rôznymi spôsobmi, ako je napríklad nanesenie správneho množstva farby na diel.

Prečo je dôležité kvalitné váženie v strojárskom priemysle?

Spoľahlivosť výroby by mohla priamo korelovať s presnosťou a rýchlosťou váh. Ak existuje počítacia váha, ktorá nie je presná alebo nie je dostatočne rýchla, zákazníkovi môže byť odoslaných príliš málo alebo príliš veľa komponentov. Ak vezmeme do úvahy zavedené dodávateľské reťazce just-in-time, mohlo by to narušiť celý výrobný proces a spôsobiť oneskorenia

Okrem toho môže kvalita výroby závisieť od kvality váženia. Ak komponenty alebo časti, ako je farba, nie sú správne odvážené, môže to mať vplyv na konečný výrobok. Pre spoľahlivosť a vysoko kvalitnú výrobu je nevyhnutné dobré váženie.

Aké sú inovácie týkajúce sa váženia v strojárskom priemysle?

V súčasnosti je hlavným trendom digitalizácia spojená s plnou automatizáciou výrobných procesov. Váhy umožňujú spoločnostiam uskutočniť digitálny prechod, pretože je už bežné, že váhy pracujú na automatizovaných výrobných linkách a sú kontrolným prvkom pre výrobné procesy. Váhy sú zvyčajne napojené na priemyselné dátové zbernice, ponúkajú možnosť pripojenia k počítačovým sieťam, automatizovaný zber dát a systémovú integráciu.

Ďalšou súčasťou digitalizácie vo výrobe strojov je diagnostika a kontrola na diaľku a služby vykonávané na diaľku. Už nie je výnimkou, že servisná organizácia vie o zlyhaní zariadenia pred samotným používateľom.

Okrem toho sa presnosť váh v posledných desaťročiach výrazne zvýšila. Teraz je možné nájsť váhy v priemysle, ktoré majú viac ako 1 000 000 dielikov stupnice, čím sa zvyšuje spoľahlivosť výroby a znižuje sa počet chýb.