VÁŽENIE V RÔZNYCH PRIEMYSELNÝCH ODVETVIACH

LOGISTICKÝ SEKTOR

Váženie v logistickom sektore

Váženie pre efektívny logistický sektor
Connectivity logistics
Compliance logistics
Speed logistics

Váhy v logistickom sektore

Najzreteľnejším príkladom váženia v logistickom sektore je váženie balíkov a/alebo listov, kde zákazníci musia platiť na základe hmotnosti. Toto sú váhy, ktoré vidíte napríklad na pošte. Váženie je však súčasťou aj iných procesov v logistike, ako je kontrola zásob, kde sa používa hmotnosť a váženie pri nakladaní vozidiel.

Prečo je váženie kvality dôležité v logistickom priemysle?

Pri vážení listu alebo balíka je prvou požiadavkou spoľahlivosť uvedenej hmotnosti. To má priamy vplyv na cenu, ktorá sa má zaplatiť, a najmä v prípade listov môžu mať malé zmeny hmotnosti vplyv na cenu. So zvýšeným tokom balíkov v dôsledku elektronického obchodu je tiež kľúčové, aby sa s týmito balíkmi manipulovalo rýchlo. Kvalitné vážiace systémy umožňujú rýchly proces bez zníženia presnosti a spoľahlivosti.

Aké sú inovácie týkajúce sa váh v logistickom sektore?

Ako mnoho priemyselných odvetví, aj logistický sektor sa stáva prepojenejším a digitálnejším. To znamená, že váhy budú oznamovať údaje o hmotnosti balíkov alebo zásob riadiacemu orgánu zásob alebo riadeniu dopravy. Tieto údaje sa používajú na zefektívnenie a spoľahlivosť celého systému.