VÁŽENIE V RÔZNYCH PRIEMYSELNÝCH ODVETVIACH

PHARMA

Váhy vo farmaceutickom sektore

Inovatívne a život zachraňujúce lieky, výroba ktorých je možná len s pomocou vysoko presných váh
Accuracy pharma EN
Compliance pharma EN
Reliability pharma EN

Váhy vo farmaceutickom sektore

Moderný farmaceutický priemysel vyrába život zachraňujúce lieky, ktoré sú rozhodujúce pre verejné zdravie. Najmä počas pandémie COVID-19 nemožno podceňovať význam farmaceutických inovácií v medicíne a vakcínach.

Na prípravu týchto inovatívnych liekov a vakcín sú potrebné vážiace prístroje. V prvom rade umožnili prelomový výskum s cieľom vyvinúť nové lieky a vakcíny. Vysoko presné váhy pomáhajú najšikovnejším výskumníkom pri hľadaní správnych receptov. Vo svete bez váženia by nebolo možné vyvinúť veľa tabletiek a vakcín, ktoré denne zachraňujú životy. Po fáze ich vývoja sú potrebné najmodernejšie váhy na ich výrobu rýchlym, bezpečným a spoľahlivým spôsobom. Bez dnešných váh by sa to nedalo robiť v rovnakých množstvách s rovnakou kvalitou.

Prečo sú presné a spoľahlivé váhy dôležité vo farmaceutickom priemysle?

Inovatívne lieky vyžadujú presné a správne množstvo každej zložky, aby boli účinné a efektívne. Vysoko presné prístroje, ktoré dokážu merať aj najmenší rozdiel v hmotnosti, môžu výskumníkom umožniť malé vylepšenia receptov na zlepšenie účinnosti. Bez tejto úrovne presnosti by bola kvalita niektorých liekov nižšia a nebola by taká účinná ako teraz.

Okrem toho je pri výrobe lieku dôležité, aby váhy boli úplne spoľahlivé a pravidelne kalibrované tak, aby spĺňali požiadavky na zabezpečenie kontroly kvality. Niektoré látky na prípravu lieku by mohli byť nebezpečné v nesprávnom množstve a sú potrebné spoľahlivé váhy, aby sa tomu zabránilo.

Aké sú inovácie týkajúce sa váh vo farmaceutickom priemysle?

Vyvíjajú sa nové váhy, ktoré ďalej zlepšujú výrobný proces farmaceutických výrobkov. Ďalšia digitalizácia výroby uľahčuje sledovanie výrobkov. Okrem toho zvyšuje efektívnosť v celom dodávateľskom reťazci. Spoľahlivejšie váhy navyše umožňujú lepšiu kontrolu kvality.