VÁŽENIE V RÔZNYCH PRIEMYSELNÝCH ODVETVIACH

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

Váhy v zdravotníctve

Lekárske váhy umožňujú odborníkom poskytnúť pacientom najlepšiu možnú starostlivosť
Weighing the first thing in your life
Weighing senior

Váhy v zdravotníctve

Produkty z medicínskej technológie sa používajú na diagnostiku, terapiu, rehabilitáciu a optimalizáciu procesov. Významne prispievajú k účinnej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti. Vývojové a výrobné spoločnosti sú veľmi dôležité pre pozitívny vývoj v zdravotníctve. Váha pacienta zohráva ústrednú úlohu v medicíne vo všetkých špecializáciách. V diabetológii, kardiológii, nefrológii, pediatrických a geriatrických ošetrovniach alebo v intenzívnej starostlivosti patrí hmotnosť a výška pacienta k základným hodnotám, ktoré zdravotnícky personál používa na diagnostiku, predpisovanie terapií a monitorovanie pokroku. Lekárske váhy patria medzi najdostupnejšie a najpoužívanejších zdravotnícke pomôcky v nemocniciach.

Prečo sú presné a spoľahlivé váhy také dôležité v medicíne?
V súkromnom prostredí nezáleží na tom, či sa na váhe objaví viac alebo menej kíl. Avšak v lekárskom prostredí je znalosť presnej hmotnosti pacienta veľmi dôležitá pri určovaní nutričného a zdravotného stavu (niekedy ťažko oslabených pacientov). Pokiaľ ide o predpisovanie individuálnych liekov, definovanie dávkovania anestetiká alebo začatie zdravotných a život podporujúcich opatrení, každý gram na stupnici môže byť rozhodujúci.

Lekárske váhy dnes poskytujú informácie, ktoré sú dôležité pre liečbu pacientov s ochorením COVID-19. Presne určená telesná hmotnosť je základom pre výpočet objemu nádychu a výdychu, ktorý sa používa na nastavenie ventilátorov. Okrem toho je hmotnosť rozhodujúca pre dávkovanie anestetík a liekov na krvný tlak pre ventilovaných pacientov s ťažkými a kritickými priebehmi ochorenia.

Aké sú inovácie týkajúce sa váh v oblasti medicíny?
S rastúcou digitalizáciou už nie je len rozhodujúce, aby váhy presne merali hmotnosť. Inovatívne váhy sú schopné pripojiť sa k iným zdravotníckym meracím systémom (napr. monitory životne dôležitých údajov, meracie prístroje dĺžky alebo systémy na meranie skladby tela) a prenášať všetky parametre priamo do digitálneho záznamu pacienta alebo systému EMR. To šetrí čas, zvyšuje efektivitu a poskytuje lekárom a zdravotníckemu personálu viac času na starostlivosť o svojich pacientov. Okrem toho sa zvyšuje bezpečnosť pacienta, pretože sa zabráni chybám pri manuálnych prenosoch.