VÁŽENIE V RÔZNYCH PRIEMYSELNÝCH ODVETVIACH

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

Váhy v zdravotníctve

Lekárske váhy umožňujú odborníkom poskytnúť pacientom najlepšiu možnú starostlivosť
User friendly health care
Compliance health care

Vážiace prístroje v sektore zdravotnej starostlivosti
Produkty z odvetvia zdravotníckej techniky sa používajú na diagnostiku, terapiu, rehabilitáciu a optimalizáciu procesov. Významne prispievajú k efektívnej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti. Výskumné a výrobné spoločnosti sú veľmi dôležité pre pozitívny vývoj zdravotníckeho priemyslu. Hmotnosť pacienta hrá ústrednú úlohu v medicíne vo všetkých špecializáciách. V diabetológii, kardiológii, nefrológii, pediatrických a geriatrických ošetrovniach alebo v medicíne intenzívnej starostlivosti patrí hmotnosť a výška pacienta k základným hodnotám, ktoré zdravotnícky personál používa na diagnostiku, predpisovanie terapií a sledovanie pokroku. Lekárske váhy patria medzi najbežnejšie dostupné a používané zdravotnícke pomôcky v nemocniciach.

Prečo je kvalitné váženie v lekárskom prostredí také dôležité?
V súkromnom prostredí nezáleží na tom, či sa na váhe objaví o jeden kilogram viac alebo menej. V lekárskom prostredí je však poznanie presnej hmotnosti pacienta veľmi dôležité pri určovaní nutričného a zdravotného stavu niekedy vážne oslabených pacientov. Pokiaľ ide o predpisovanie jednotlivých liekov, definovanie dávkovania anestetík alebo iniciovanie zdravotných a životných opatrení, každý gram na stupnici môže byť rozhodujúci.

Okrem toho sú kvalitné váhy v zdravotníctve tiež navrhnuté tak, aby boli odolné a dlhodobo správne fungovali.  Napríklad detské váhy sa často prenášajú do niekoľkých domácností a musia zostať presné a spoľahlivé.

Aké sú inovácie v oblasti lekárskych váh?
S rastúcou digitalizáciou už nie je dôležité len to, aby váhy presne merali hmotnosť, ale aj ich vlastná diagnostika a preventívna údržba sa stali štandardnými funkciami.  Inovatívne váhy sú schopné prepojiť sa s inými lekárskymi meracími systémami (napr. monitory životne dôležitých údajov, prístroje na meranie dĺžky alebo systémy na meranie zloženia tela) a prenášať všetky parametre priamo do digitálneho záznamu pacienta alebo systému EMR. To šetrí čas, zvyšuje efektivitu a poskytuje lekárom a zdravotníckemu personálu viac času na starostlivosť o svojich pacientov. Okrem toho sa zvyšuje bezpečnosť pacientov, pretože sa predchádza chybám pri manuálnom prenose.