FARKLI ENDÜSTRİYEL SEKTÖRLERDE TARTIM

ATIK YÖNETİMİNDE

ATIK YÖNETİMİNDE TARTIM

Tartımın daha sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunduğu sektör
Compliance waste
Connectivity waste
Durability waste
Reliability waste

Atık yönetiminde ve geri kazanımda tartı aletleri

Malzeme akışları iş operasyonlarının önemli bir parçasıdır. Bunlar yeni malzemeler olabilir, ancak bunlar giderek geri dönüştürülmüş malzemeler veya atıklardır. Ekonomik ve sürdürülebilirlik nedenleriyle, prosesleri izlemek için malzeme ve atık tartılır. Bu, evlerden veya endüstriden toplanan atıkların tartılmasını içerebilir.

Atık yönetiminde ve geri kazanımda neden kaliteli tartım?

Toplanan  atık, geri dönüşümünü veya imhasını (örneğin yakma) doğru bir şekilde yönetmek ve geri dönüşümden mümkün olduğunca geri kazanmak için, üretenlere (özel kişiler, topluluklar, endüstriler) doğru fiyattan faturalandırılmak üzere hassas bir şekilde tartılmalıdır.

Bu ekipman için temel tamamlayıcı kriterler güvenilirlik ve sağlamlıktır. Aslında, genellikle kamyon akışlarını ölçtükleri için, herhangi bir arızanın önemli ekonomik ve çevresel sonuçları olabilir.

Atık yönetimi ve geri kazanımda tartı aletleri ile ilgili yenilikler nelerdir?

Atık yönetimi ve geri dönüşümde tartı aletleriyle ilgili temel yenilik, artan bağlanabilirliktir. Tartı aletleri, sürecin tam olarak izlenebilirliğini sağlamak için ağırlığın diğer unsurlarla (örn. kart okuyucular, plaka okuma kameraları) ilişkilendirilmesine izin veren ekipmanlara bağlanıyor.

Ayrıca, atık toplayıcılar, gerçek zamanlı veri yönetimi sağlamak için bu cihazların denetim sistemlerine bağlanmasını istiyorlar.