Wegen in verschillende sectoren

Logistiek

Wegen in de logistieke sector

Wegen voor een efficiënte logistieke sector
Connectivity logistics
Compliance logistics
Speed logistics

Weegtoestellen in de logistiek

Het meest voor de hand liggende voorbeeld van wegen in de logistiek is het wegen van pakketten en/of brieven waarbij de klant op basis van het gewicht moet betalen. Dit zijn de weegschalen die u bijvoorbeeld in het postkantoor ziet. Maar het wegen maakt ook deel uit van andere processen in de logistiek, zoals voorraadbeheer waarbij het gewicht wordt gebruikt en het laden van voertuigen.

Waarom is wegen van goede kwaliteit belangrijk in de logistiek?

Bij het wegen van een brief of pakket is de eerste vereiste de betrouwbaarheid van het aangegeven gewicht. Dit heeft een directe invloed op de te betalen prijs en vooral voor brieven kunnen kleine veranderingen in het gewicht een impact hebben op de prijs. Met de toegenomen stroom pakketten als gevolg van e-commerce is het ook van groot belang dat deze pakketten snel worden afgehandeld. Weegsystemen van hoge kwaliteit maken een snel proces mogelijk zonder afbreuk te doen aan nauwkeurigheid en betrouwbaarheid.

Wat zijn de innovaties op het gebied van weeginstrumenten in de logistiek?

Zoals veel industrieën wordt ook de logistieke sector steeds meer verbonden en digitaal. Dit betekent dat weeginstrumenten gegevens over het gewicht van pakketten of de voorraad doorgeven aan het voorraadbeheer of het transportbeheer. Deze gegevens worden gebruikt om het hele systeem efficiënter en betrouwbaarder te maken.