FARKLI ENDÜSTRİYEL SEKTÖRLERDE TARTIM

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

Makine imalat endüstrisindeki tartı aletleri

İyi makineler üretmek için iyi tartım
Accuracy mechanical engineering
Mechanical engineering speed

Makine imalat endüstrisindeki tartı aletleri

Makine imalat sektörü, Avrupa endüstrisinin temel direklerinden biridir ve tartım, bu endüstriyel uygulamada yeri doldurulamaz bir süreçtir. Hammadde madenciliği, malzeme ve malların taşınması, üretim, dolum, paketleme ve ürünlerin lojistiğine kadar makine üretim sürecinin tüm alanlarında tartım buluyoruz.

Örneğin, küçük parçaların üretiminde, üretilen parça sayısını büyük bir doğrulukla belirleyen parça sayma terazileri kullanılır. Çok sık olarak, bu teraziler, paketin gerekli tüm parçaları içerip içermediğini, yani paketin bütünlüğünü kontrol etmek için de kullanılır. Elbette bu teraziler depolarda envanter kontrolü sürecinde de oldukça önemlidir.

Üretim sürecinde tartım, bir makineye doğru boya rengini uygulamak gibi çeşitli yollarla üretim kalitesini garanti etmek için de gereklidir.

Kaliteli tartı aletlerinin kullanılması neden önemlidir?

Üretimin güvenilirliği, tartı aletlerinin doğruluğu ile doğrudan ilişkilendirilebilir. Doğru olmayan bir sayım terazisi varsa, müşteriye az veya çok ürün gönderilmiş olabilir. Bu, tam zamanında tedarik zincirleri açısından, tüm üretim sürecini kesintiye uğratabilir ve gecikmelere neden olabilir.

Dahası, üretim kalitesi tartım kalitesine bağlı olabilir. Makine boyası gibi bileşenlerin veya parçaların doğru tartılmadığı durumlarda, bu nihai ürünü etkileyebilir. Güvenilirlik ve yüksek kaliteli üretim için doğru tartım çok önemlidir.

Makine imalat sektöründe tartımla ilgili yenilikler nelerdir?

Şu anda ana eğilim, üretim süreçlerinin tam otomasyonu ile ilişkili dijitalleşmedir. Tartım aletleri, terazilerin otomatik üretim hatlarında çalışması zaten yaygın olduğundan ve üretim süreçleri için bir kontrol unsuru olduğundan, şirketlerin dijital geçişi yapmalarına olanak tanır. Teraziler genellikle endüstriyel veri yollarına bağlıdır, bilgisayar ağlarına bağlantı, otomatik veri toplama ve sistem entegrasyonu imkânı sunarlar.

Makine üretiminde dijitalleşmenin bir diğer parçası da uzaktan teşhis, denetim ve hizmetlerin uzaktan gerçekleştirilmesidir. Hizmet kuruluşunun terazinin başarısız olduğunu kullanıcının kendisinden önce bilmesi artık bir istisna değildir.

Dahası, son on yılda terazilerin doğruluğu muazzam bir şekilde arttı. Artık sektörde 1.000.000'den fazla terazi taksimatı olan, üretim güvenilirliğini artıran ve hata sayısını azaltan teraziler bulmak mümkün.