Yasal metroloji

 

Yasal metroloji: Tartım sonucuna güvenebileceğimiz bir dünya için

Tartım sonucuna güvenebileceğimiz bir dünya için günlük hayatımızda mağazalarda, fabrikalarda ve hastanelerde kullanılan tartı aletlerine güvenebilmemiz çok önemlidir. Bu nedenle, tartım kalitesini garanti etmek için yasal metroloji mevzuatı mevcuttur. Yüzyıllardır, bir müşterinin terazi göstergesinin doğru olduğuna güvenebilmesini sağlamak için kurallar konulmuştur. Başka bir ifadeyle,  göstergedeki bir kilogramın, esasen tartılan ürünün bir kilogram olmasıdır. Bugün hali hazırda, kullanıcıları ve tüketicileri korumak için Avrupa ve ulusal mevzuatlar, uluslararası standartlar (ör. OIML Tavsiyeleri) ve kılavuzlardan (ör. WELMEC kılavuzları) oluşan kapsamlı bir yasal çerçeve mevcuttur. Özellikle ticari işlemler, tıbbi teşhisler ve yasal anlaşmazlıklar alanında bu gereklilikler katıdır ve tartışılamazlar.

Sonuç olarak, tartı aletleri satılırken belirli standartları karşılamalıdır ve kullanım ömrü boyunca doğru şekilde çalışmaya devam etmelerini garanti eden kurallar vardır. Ticari işlemler gibi belirli durumlarda, Avrupa Direktiflerinde belirtilen şartlara uygun tartı aletlerinin kullanılması zorunludur.Her tartı aleti tipi, yasal gereklilikleri karşıladığından emin olmak için bağımsız bir onaylanmış kuruluş tarafından kontrol edilir ve onaylanır. İzlenen uygunluk değerlendirme prosedürüne bağlı olarak, üreticinin üretim sürecini belgelemek için kalite denetimleri de yapılır.

Tartı aletlerinin onaylı bir kuruluş veya devlet kurumu tarafından düzenli olarak ve/veya bir tartı aleti tamir edildikten sonra kontrol edilmesi ve doğrulanması zorunludur. Ulusal mevzuatlar, kullanım ömrü boyunca tartı aletlerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini garanti etmek için katı gereklilikler belirler. Kullanıcılar bu yasal metroloji çatı sayesinde, ticari işlemlerin adil olduğuna, tıbbi teşhisin doğru olduğuna, ilaçların en yüksek kalite standartlarında ve yasal yaptırımlara uygun olarak üretildiğine güvenebilirler. Böylece, yasal çerçeve çatısı,  kullanıcıları, işletmeleri ve müşterileri korur ve dünyanın sorunsuz işlemesini sağlar.