Wettelijke metrologie

 

Wettelijke metrologie: Voor een wereld waarin we het weegresultaat kunnen vertrouwen

In het dagelijks leven is het van essentieel belang dat we de weeginstrumenten die in winkels, fabrieken en ziekenhuizen worden gebruikt, kunnen vertrouwen. Daarom is er wettelijke metrologiewetgeving om de kwaliteit van het wegen te garanderen. Al eeuwenlang zijn regels opgesteld om ervoor te zorgen dat een consument erop kan vertrouwen dat de aanduiding op een weegschaal correct is. Met andere woorden, dat als er één kilogram wordt aangegeven dit betekent dat het gewogen product ook echt één kilogram is. Momenteel bestaat er een uitgebreid systeem bestaande uit Europese[1] en nationale wetgeving, internationale normen (bv. de OIML-aanbevelingen) en richtlijnen (bijv. de WELMEC guides) om gebruikers en consumenten te beschermen. Met name op het gebied van handelstransacties, medische diagnoses en juridische geschillen zijn deze eisen streng en niet onderhandelbaar.

De weegwerktuigen moeten bijgevolg aan bepaalde normen voldoen wanneer zij worden verkocht en tijdens hun levensduur zijn er regels om te garanderen dat zij correct blijven functioneren. Voor kopers is het verplicht weeginstrumenten te kopen die voldoen aan de eisen die in Europese richtlijnen zijn vastgelegd voor gebruik in specifieke situaties, zoals commerciële transacties. Elk type weeginstrument wordt gecontroleerd en gecertificeerd door een onafhankelijke aangemelde instantie om te garanderen dat het aan de wettelijke eisen voldoet. Afhankelijk van de gevolgde conformiteitsbeoordelingsprocedure worden ook kwaliteitsaudits uitgevoerd om het productieproces van de fabrikant te certificeren.

Bovendien zijn weegwerktuigen verplicht om regelmatig en/of na reparatie van een weegwerktuig door een erkende organisatie of overheidsinstantie te worden gecontroleerd en geverifieerd. De nationale wetgeving stelt strenge eisen om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van weeginstrumenten tijdens hun levensduur te waarborgen. Met dit wettelijke metrologische kader kunnen gebruikers erop vertrouwen dat zakelijke transacties eerlijk verlopen, medische diagnoses correct zijn, geneesmiddelen volgens de hoogste kwaliteitsnormen worden geproduceerd en de rechtshandhaving adequaat is. Op deze manier biedt het wettelijke metrologische kader bescherming aan gebruikers, bedrijven en consumenten en laat het de wereld werken.

 

[1] Richtlijn 2014/31/EU betreffende niet-automatische weeginstrumenten en Richtlijn 2014/32/EU betreffende meetinstrumenten