Wegen in verschillende sectoren

Landbouw

Weeginstrumenten in de landbouw

De juiste hoeveelheid op de juiste plaats
Connectivity agriculture
Durability agriculture
User friendly agriculture

Weeginstrumenten in de landbouwsector

Een groot deel van de verkochte landbouwproducten is gebaseerd op gewicht. Van het fruit en de groenten tot het vlees. Er is dus geen twijfel dat wegen een cruciale rol speelt in de huidige bedrijfsvoering van landbouwers. Tegelijkertijd is wegen een belangrijk onderdeel van de nieuwe precisielandbouwtechnologieën die in de landbouw worden toegepast.

Waarom is kwaliteitswegen van belang in de landbouwsector?

In de eerste plaats is het in de landbouwsector belangrijk dat de producten (fruit, groenten, vlees) nauwkeurig worden gewogen, zodat de landbouwer de juiste prijs voor zijn product krijgt. De landbouwer moet kunnen vertrouwen op het weeginstrument dat wordt gebruikt om er zeker van te zijn dat hij de juiste prijs krijgt en heeft daarom weeginstrumenten van hoge kwaliteit nodig.  Ten tweede is het vanwege de zware omstandigheden in de landbouw van cruciaal belang dat de weeginstrumenten duurzaam zijn en bestand zijn tegen bijvoorbeeld stof. Weeginstrumenten van speciale kwaliteit zijn ontworpen om in deze situaties te werken en gaan niet kapot. Met de huidige trends in precisielandbouw is het bovendien van essentieel belang dat de weeginstrumenten kunnen worden aangesloten op de andere landbouwmachines.

Wat zijn de innovaties op het gebied van weeginstrumenten in de landbouwsector?

De belangrijkste ontwikkeling in de landbouw is de verdere opmars van precisielandbouw. Dit betekent dat de juiste hoeveelheid (meststoffen of bestrijdingsmiddelen) op de juiste plaats en op het juiste moment wordt toegediend om de input te verminderen en de output te verhogen. Wegen speelt een belangrijke rol door ervoor te zorgen dat de juiste hoeveelheid wordt toegevoegd, bijvoorbeeld door weeginstrumenten in kunstmeststrooiers. Wegen speelt ook een rol bij de analyse van gegevens. Wanneer balenpersen het hooi verzamelen, worden weeginstrumenten gebruikt om het gewicht van het hooi in verschillende delen van het veld te controleren.